Psykologisk Klinik Slagelse tilbyder terapi
* Individuel psykoterapi med børn, unge og voksne
* Parterapi
* Familieterapi
* Kriseterapi – individuelt eller debriefing i grupper, evt. “on site”, f. eks på arbejdspladsen.
* EMDR-behandling – se evt. www.emdr.dk

Psykologiske undersøgelser og diagnosticering
* Kognitiv testning, dvs.  bl.a. IQ-test
* Personlighedstestning, f.eks. Rorschach, MCMI-III,  MMPI og andre
* Forældreevneundersøgelser
* Erhvervsrettede tests, i forbindelse med  lederudvikling, stress management og ansættelse

Erhvervspsykologi
* Organisationsudvikling
* Ledertræning
* Teambuilding
* Coaching
* Rekruttering og personaletræning

Supervision
* Individuelt
* Gruppe
* Alle faggrupper fra offentlig og/eller privat sektor f.eks. psykologer, pædagoger, læger og HR-ansatte

Øvrige områder
* Rådgivning
* Sexologisk rådgivning
* Mediation

Jeg arbejder på psykodynamisk, kognitivt, eksistentialistisk, systemisk og adfærdsterapeutisk grundlag, og har 40 års erfaring med at tilpasse opgaveløsningen efter behov – at finde det værktøj der passer til problemet og til klienten.

Dette gælder også den fysiske placering af opgaven. Jeg er vant til at arbejde direkte på ulykkesstedet, på krisecentre, i arresten, i hjemmet, hos plejefamilier, på hospitaler og institutioner. Efter behov arbejdes der også med tolk. Foreligger der en henvisning fra egen læge, vær da venligst opmærksom på de særlige betalings vilkår ved tolkning.

Samtalerne kan også foregå på engelsk eller på tysk.

Udover at fungere som psykologisk kriseberedskab for private kunder og firmaer, er klinikken bl.a. tilknyttet følgende netværk:

PrimaCare

Psykologisk Klinik Slagelse har døgnvagt.

Betaling er kontant eller MobilPay, umiddelbart i forbindelse med konsultationen.

Afbud skal meddeles senest dagen før aftalen, senest kl 1400.

Ved for sent afbud eller udeblivelse betales fuldt honorar.